Vores historie

Læs historien bag Klochs Begravelsesforretning

Sådan begyndte det…….

med møbler og kister i Vestergade i Skive, den 22. juni 1856.

Dengang blev mange af Skives snedkere udlært hos Kloch.​ I 1903 kom Carl Halse i lære som snedker. Efter læretiden skulle man dengang på valsen. Man blev ”Naver” og arbejdede sig rundt i f.eks. Tyskland. Efter hjemkomsten kom Halse en kort tid til Roslev, og derefter tilbage til Kloch. Carl Halse blev hos Kloch til Klochs død d. 27 april 1938. Ingen af Klochs familie ville drive forretningen videre. C. Halse forpagtede forretningen, og i 1947 overtog han både ejendom og forretning. Man lavede ikke møbler mere, men forretningen var baseret på at lave kister og ordne begravelser. Da man jo altid er 2 mand til at lægge afdøde i kiste, blev Halses svigersøn Harald Bechmann ansat som medhjælper.

Kloch havde dengang en sort hesteligvogn, som man brugte til bisættelse fra hjemmet til kapellet i den ”gamle kirke”.

Det foregik tit kl. 8 om aftenen, og der gik en kantor og en politibetjent foran. Senere blev der dog mest brugt en hvid hesteligvogn som Kloch lejede. Kloch fik den første auto-rustvogn d. 13 august 1927. men den kom ikke helt til at afløse hestevognen, der var stadig nogle som ville køres på den sidste rejse med hestevogn. Under krigen blev hestevognen stadig brugt.

Senere i ca. 1935 kom bil nr. 2 til, en Chevrolet, som ved at tage ladet af, også kunne bruges til at køre med møbler på.

I 1962 døde C. Halse og Harald Bechmann, som tidligere havde overtaget halvparten af forretningen, kørte nu forretningen videre med noget medhjælp. Men i 1967 blev det for meget for ham og sønnen Jørgen Halse Bechmann og familien flyttede fra Vejle til Skive for at hjælpe til.
Harald Bechmann døde i 1977, men af praktiske grunde havde Jørgen overtaget forretningen inden.

Lidt mere om de forskellige rustvogne

Efter krigen blev den sidste rustvogn skiftet ud med en østtysk rustvogn EMW. Det var en flot bil, men noget følsomt i motoren. I 1962 blev EMW udskiftet med en Opel Kaptajn som blev bygget i Tyskland. Den kørte i 17 år, det var flot, men i 1979 skulle der en ny rustvogn til. Det er svært at vælge, det er ikke alle biler der egner sig til at bygge om.

Jørgen Bechmann valgte Mercedes og fik den første d. 16 marts 1979. Siden har firmaet altid haft to.

Der kunne skrives flere sider om forretningen, om dem der har været her, og tiden som bedemand, men dette var blot et lille udpluk om én af Skives ældste forretninger.​