Ved dødsfald

Ved dødsfald og begravelse

Ved dødsfald og begravelse er der en række praktiske opgaver, der skal løses. Det er opgaver, som vi gerne påtager os ansvaret for at løse professionelt, så I ikke skal bruge kræfter på det i en følelsesmæssig svær tid.

Lad os hjælpe med at klare de opgaver som der er i forbindelse med dødsfald og begravelse

Dels er der opgaver, der knytter sig til selve begravelsen eller bisættelsen. Det kan bl.a. være at skabe kontakt til kirken og til en stenhugger, at organisere udsmykning af kirke eller kapel og at stå for afhentning og påklædning af afdøde.

Dels er der opgaver i forhold til myndighederne i forbindelse med begravelsen. Dødsfaldet skal anmeldes, og der skal findes relevante papirer til skifteretten.

Samtalen om, hvordan disse opgaver i forbindelse med begravelse håndteres, kan foregå i vores begravelsesforretning eller i jeres hjem.​

Læs mere om bedemandens opgaver.