Begravelseshjælp

Begravelseshjælp

Her kan du læse hvad begravelseshjælp er og hvem der kan få det.

Dansk sygesikring

Har man ret til dansk sygesikring, har ens pårørende i de fleste tilfælde også ret til begravelseshjælp, når man dør. Det er afdødes bopælskommune, der udbetaler hjælpen til boet.

Hjælpens størrelse

Hvor meget de efterladte kan få udbetalt i begravelseshjælp afhænger af, om den afdøde efterlader sig formue.

Hvis børn under 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen 9.550 kr. (2020)
Hvis voksne over 18 år skal begraves, er begravelseshjælpen højst 11.400 kr. (2020).

Er den, der skal begraves, født før 1. april 1957, er hjælpen dog altid på mindst 1.050 kr.

Afdøde efterlader ægtefælle eller børn

Hvis den, der skal begraves, efterlader sig børn under 18 år eller ægtefælle, må ægtefællernes samlede formue højst være 38.200 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse beskæres hjælpen og falder helt bort ved en formue på 49.600 kr. (2020).

Afdøde var enlig

Hvis den, der skal begraves, var ugift og uden børn under 18 år, må den afdødes formue højst være på 19.150 kr. for at få det maksimale beløb i begravelseshjælp. Fra denne grænse nedsættes hjælpen, og den falder helt bort ved en formue på 30.550kr. (2020).

Udbetaling

Som regel udbetaler kommunen først begravelseshjælpen, når skifteretten har afsluttet behandlingen af boet. Hvis du kun søger om minimumsbeløbet, kan kommunen dog udbetale hjælpen tidligere.

Ansøgning

Ansøgningen om begravelseshjælp, som foretages af begravelsesfirmaet, skal sendes til den kommune, som afdøde boede.​