Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver

Vi står altid til rådighed og hjælper gerne med alle de opgaver en bedemand varetager.

Som bedemand kan vi være behjælpelig med at:

  • Udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen eller bisættelsen.
  • Skabe kontakt mellem præst og pårørende.
  • Udfylde og ordne alle nødvendige papirer og anmeldelser.
  • Anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden.
  • Kontakte kirke, begravelsesvæsen, kirkegård/krematorium.
  • Koordinere ønsker med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, organist, kor og stenhugger.
  • Udsmykke kirke og kapel.
  • Afhente og iklæde den afdøde.
  • Køre kisten til og fra højtideligheden.
  • Transportere urnen.

De kan roligt overlade det totale ansvar til os!​

null

Prisoverslag

At udarbejde prisoverslag over udgifterne ved begravelsen eller bisættelsen
null

Kontakt til præsten

At skabe kontakt mellem præst og pårørende
null

Papirarbejdet

At udfylde og ordne alle nødvendige papirer og anmeldelser
null

Anmeldelse af dødsfaldet

At anmelde dødsfaldet til begravelsesmyndigheden
null

Kontaktperson

At kontakte kirke, begravelsesvæsen, kirkegård/krematorium
null

Koordinering

At koordinere ønsker med blomsterhandler, bogtrykker, dagblade, organist, kor og stenhugger
null

Dekoration

At udsmykke kirke og kapel
null

Klargørelse af jeres elskede

At afhente og iklæde den afdøde
null

Transport

At køre kisten til og fra højtideligheden.
At transportere urnen.